NIEKTÓRE Z PROJEKTÓW WYKONANYCH W ROKU 2014:
Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania, wodociągowej, kanalizacyjnej oraz wentylacji
z odzyskiem ciepła dla domu jednorodzinnego w Zielonej Górze,
Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania, wodociągowej, kanalizacyjnej i instalacji gazu dla domu
wielorodzinnego z częścią usługową w Nowej Soli,
Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania, wodociągowej i kanalizacyjnej dla domu wielorodzinnego w Nowej Soli,
Projekt budowlany sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przyłączami  dla domu wielorodzinnego w Nowej Soli,
Projekt budowlany kotłowni na paliwo stałe dla Hali magazynowo-produkcyjnej,
Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania, wodociągowej, kanalizacyjnej dla domu w Kożuchowie,
Copyright ©2018 ABF-INSTAL Bartosz Staniszewski, All Rights Reserved.